C szó jelentése

Magyar nyelv (1862) szótárunk szerint C szó jelentése, értelmezése:

kisded alakban c, kiejtve cé, ötödik bötü a magyar ábécében, s a mássalhangzók sorában harmadik. A magyarban öszvetett vagy elegyült bötünek nevezzük, mivel t és z vagy sz hangokból vegyült öszve, péld. tetszik, látszik a sebes kiejtésben úgy hallatszanak, mintha teccik, láccik volnának. Így: metsz, vetsz = mecc, vecc. Mint ezek: t, sz, z, úgy a c is a fogbötükhöz számítandó, s mint olyan némely szókban fölcseréltetik a) sz-vel, mint: cebeg, szepeg; cigár, szikár; cepelkedik, szepelkedik; cigony, szigony; cikra, szikra; cimbora, szimbora; cik, szik; cikkad, szikkad; cobor, szobor; compolyodik, szomorodik; cuca, szuca; b) t-vel, pl. co! to! comb, tompor; gombóca, gombóta; cipál, tépál; c) cs-vel: ca ce, csa cse; csepőce, csepőte; cabár, csabár; celleng, cselleng; cete, csat; cibe, csibe; cicoma, csicsoma; cihér, cserj; cihol, csihol; cimpa, csimpa; cinkos, csinkos; cupér, csupér; gerinc, gerincs; lapocka, lapocska; kukac, kukacs; állkapca, állkapcsa, d) s-vel, cadar, sadar; cank, cankó, sank; candra, csandra; cafra, csafrinka; e) k-val: cammog, kammog; cir(kalom), kör; corhol, korhol. Kiejtésben egyszerü hangot jelölvén, a hangmértan szabályai szerint az előtte álló rövid önhangzóju szótagot egy maga hosszuvá nem teszi, p. A kis tarka ci˘cát megszurta cu˘cával. A ci˘comát ne szeresd. Bár kimondásban mint érintettünk, c hallatszik némely öszvetételekben, és ragozásokban: mindazáltal irásban szigorún a szószármaztatáshoz kell ragaszkodnunk, pl. adsz, nem ac v. acc, maradsz, nem maracc stb. Éles, vékony, metsző természeti hangokat utánoz ezen szókban és származékaikban: cak, cakó, cik, cikákol, cib, cibe, cic, cica, cickány, cih, cihol, cin, cineg, cinke, cinc, cincog, cip, cipeg, copog, civ, civódik, coc, coca, cuc, cucorog, cup, cupog, cuppan. A c-vel kezdődő gyökök száma minden árnyalataikkal együtt mintegy 70, az ily végzetüeké pedig körülbelül 40, melyek közől csak kevés önálló, pl. dac, duc, poc, hanem jobbára mint elvontak csak származékaikban élnek, milyenek: ic-eg, bic-eg, cuc-a, fic-am, rec-eg, döc-ög, koc-og, vac-og, kac-ag, buc-kó stb. Gyökige, mely c-vel kezdődnék, vagy végződnék, tudtunkra nyelvünkben nincsen, valamint cs, ty, zs végzetüek sincsenek. A c-vel kezdődő szók között aránylag sok az idegen eredetű és tájszó. Némely irók egyszerüen z nélkül is használják, például: cifra, cukor, Ferenc. De az olvasó közönség nem látszik hajlandónak elfogadására, leginkább azért, mert a latin és latinból ennek ivadékaiba vagy rokonaiba átment c-hez van szokva, ezt pedig, mint tudjuk, az alhangzók előtt és mássalhangzók után k-nak szokás kimondani, tehát egyszerűen legfölebb ott használhatnók, hol a latinban is c-nek mondjuk, ú. m. a fel- és éles hangzók (e, e, é, i, í, ö, ő, ü. ű) előtt, pl. cethal, cél, cigány, cím, cövek, cők stb.

Betűelemzés "C" szövegre

Morzé jelekkel leírva (csak ékezet nélküli betűkkel): -.-.

A szó 1 betűs karakterrel van leírva, ebből 0 magánhangzó (0%). Ez 38.25 százalékkal kevesebb mint az átlagos magyar szó esetében. Vizsgált szövegnek összesen 0 karaktere van ami nem írható le angol ábécével (átlagnál 1.1 karakterrel kevesebb). Hátrafelé leírva: C.

Keresés az interneten "C" kulcsszóra:

> Képek keresése
> BING kereső
> Google kereső
> Video keresés
> Fordítás: C Angolra
*Eredmények új ablakban fognak megjelenni

Menü

Hirdetés

Statisztika